Hela webbplatsen är information från ABB
Nyheter från ABB
ABB
Fotograf Gunnar Svedenbäck.

Facebook får sin kraft från ABB

Facebooks nya datacenter i Luleå får all sin kraft från två transformatorstationer från ABB.
Den installerade effekten i anläggningen är mer än vad hela Luleå förbrukar en kall vinterdag.
 Sin första serveranläggning utanför USA har den sociala nätverksjätten Facebook valt att placera i Luleå. Första etappen ska vara klar för drift i slutet av 2012 och det är ABB:s transformatorer som förser det nya datacentret med elkraft.
– Den installerade effekten för transformatorstationerna kommer mer än väl att motsvara vad Luleå stad förbrukar en kall vinterdag, säger Jan Karlsson, anbudsansvarig för projektet inom ABB.

Klimatet perfekt för Facebook
Datacentret kommer att bestå av tre serverhallar med en yta på 84 000 kvadratmeter. Det är lika mycket som elva fotbollsplaner och behovet av el för att driva och kyla servrarna är stort.
En av anledningarna till att Facebook valde Luleå för sitt nya datacenter är att klimatet där möjliggör naturlig kylning av serverhallarna. Tillgång på förnybar el, goda kommunikationer och ett driftsäkert elnät, bidrog också till beslutet.
Beställningen kom från Pinnacle Sweden som är ett dotterbolag till Facebook Inc. Den blev också startskottet för ABB:s Datacentergrupp, som har kunskap om alla delar inom elektrisk utrustning för stora serverhallar, inklusive kylsystem.
– ABB har hela infrastrukturen. Vi för diskussioner med marknadsledande partners och har gjort förvärv för att täcka branschen, säger Sten Karlsson från ABB:s enhet Substation.

"Systemet ligger i framkant"
För att ett datacenter ska fungera behöver det service i form av konsulttjänster, övervakning och fjärrstyrning. Dessutom måste det ha beredskap och underhåll dygnet runt för att klara användarnas höga krav på tillgänglighet.
ABB har utvecklat ett styr- och övervakningssystem med namnet Decathlon som kan övervaka det mesta i ett datacenter.
– Systemet ligger i framkant inom branschen, en spjutspetsprodukt som kan dra med annan ABB-utrustning i projekten, säger Lars Mårtensson produktchef inom Process Automation.
Tekniska lösningar som bygger på likström är ett annat specialområde för ABB som lämpar sig för datacentraler. De minskar energiförlusterna genom att undvika konverteringar mellan lik- och växelström. Dessutom har de färre komponenter vilket ökar tillförlitligheten och minskar behovet av golvyta.
Läs mer här

ABB
Utvecklat av MiniMedia | Kontakta oss: redaktion@minimedia.se